BLOG
Çevre Mühendisleri 04 Ekim 2019
Lejyonella ve Lejyonella Hastalığı

Legionella pneumophila, Lejyoner hastalığı veya Pontiac ateşi gibi insanlarda ölümcül solunum yolu hastalıklarına yol açabilen su bazlı bir bakteridir....

Çevre Mühendisleri 09 Kasım 2015
Askıda Katı Madde (AKM) Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Amaç;
Filtrasyon, kurutma ve tartma işlemleri ile gravimetrik analiz yapma. Numunede mevcut bulunan askıda katı madde miktarını belirleme.
...

Çevre Mühendisleri 09 Kasım 2015
Türbidite / Bulanıklık Nedir ve NAsıl Ölçülür?

Suyun berraklığı, evsel tüketim ve çoğu üretim yerleri için önemlidir. Yüzey sularını kullanan içecek üreticileri, gıda ve diğer endüstriler uygun berraklıkta su hazırlayabilmek için çöktürme, durultma ve filtrasyon işlemlerini kullanırlar. Suyun doğal yapısının berraklığı sistemin durumunu ve üretkenliğini tayin eden bir büyüklüktür....

Çevre Mühendisleri 09 Kasım 2015
Kompozit Numune Alımı Hakkında

Otomatik numune alma cihazlarıyla yönetmeliğe uygun örnek almak artık çok kolay!
Evsel ve endüstriyel atık suların deşarjı sırasında örnek alma işlemi, istenen kalite parametrelerin doğru analiz sonuçlarının alınması açısından çok önemlidir. Örnek alımı gerektiği şekilde yapılmadığında analiz sonuçlarının hatalı olması kaçınılmazdır.

...

Çevre Mühendisleri 09 Kasım 2015
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Biyolojik oksijen ihtiyacı, su numunesindeki (20 °C’da belirlenen zaman periyodunda ve tanımlanan şartlarda) organik maddelerin oksitlenmesi için mikroorganizmalar tarafından kullanılan çözünmüş oksijen miktarıdır. Biyolojik oksijen ihtiyacı, yapının bozularak inorganik bileşenlerine ayrılması ve nitrifikasyon (azot içeren organik bileşenlerin nitrit ve nitrat formunu oluştururken oluşan amonyumun oksitlenmesi) olmak üzere iki basamaktan oluşur. 

...