BLOG

BLOG DETAYI

  • Kategori : Çevre Mühendisleri
  • Yazar : Banu KILIÇ
  • Tarih : 09 Kasım 2015

Biyolojik Oksijen İhtiyacı Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Biyolojik oksijen ihtiyacı, su numunesindeki (20 °C’da belirlenen zaman periyodunda ve tanımlanan şartlarda) organik maddelerin oksitlenmesi için mikroorganizmalar tarafından kullanılan çözünmüş oksijen miktarıdır. Biyolojik oksijen ihtiyacı, yapının bozularak inorganik bileşenlerine ayrılması ve nitrifikasyon (azot içeren organik bileşenlerin nitrit ve nitrat formunu oluştururken oluşan amonyumun oksitlenmesi) olmak üzere iki basamaktan oluşur. BOİ analizlerinde istenen basamak 1. basamaktır. Organik maddelerin tam oksidasyonu için oksijen ihtiyacının %98’ini optimum şartlar altında KOI, %70’ini BOİ, %25’ini potasyum permanganat ile oksitlenebilirlilik testleri verir.

BOİ’nin büyüklüğü; suda parçalanabilecek organik maddelerin doğası ve konsantrasyonu, mikroorganizmaların doğası, sayısı ve adaptasyonu, mikroorganizmalar için besinlerin doğası ve miktarı, inkübasyon süresi, sıcaklık, ışık etkileri ve toksik etkilere sahip maddeler ile biyolojik ve/veya biyokimyasal proseslerin etkileri gibi birçok faktörden etkilenir.

BOİ5, 20 °C’de sudaki organik maddelerin oksitlenerek yapısının bozulabilmesi için 5 günlük inkübasyon periyodu sırasında mikroorganizmalar tarafından kullanılan çözünmüş moleküler oksijen miktarıdır.

0-4000 mg/L BOD ölçümü,
6 (IS 6) adet yada 12 (IS 12) adet koyu renk cam numune şişesi (her bir şişe karıştırıcı mıknatıs, plastik tıkaç ve özel elektronik ölçüm aparatı ile donatılmıştır),
6 (IS 6) li yada 12 (IS 12) lı manyetik karıştırıcısı ile birlikte,
Manometrik Basınç Sensörü ile cıvasız ölçüm,
Optimal koşullara göre kendini ayarlayabilen otomatik sıcaklık kontrolü,
Sürekli okuma ve kaydetme gerektirmeden hafta sonu dahil ölçüm yapabilme kolaylığı sağlayan datalogger sistemi,
Deney başlangıcında otomatik sıfır kalibrasyonu,
Deney sonunda 5 günün gün gün elde edilen değerlerinin görülebilmesi özelliği,
(UYARI: 20°C’ lik Soğutmalı İnkübatör ile birlikte kullanılmalıdır)