BLOG

BLOG DETAYI

  • Kategori : Çevre Mühendisleri
  • Yazar : Taha KOÇ
  • Tarih : 18 Ağustos 2014

Alg ve Alg Sınıfları Hakkında

ALG NEDİR? Nemli ağaç gövdelerinden, dere, göl ve denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda yeşil bir örtü şeklinde görülen canlılara genel olarak alg adı verilir.
Algler, Tallus adı verilen vücut yapılarına sahip, klorofil içeren, çiçeksiz vesporlu canlılardır. Algler, hareketli, hareketsiz, bir hücreli ya da koloni, dallanmış ya da dallanmamış, ipliksi, yapraksı, şeritsi, tüpsü, makroskobik ya da mikroskobik olabilir.
Su yosunu, Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır.Fotosentez yada fagosite yaparak beslenir.
Vücut yapıları gerçek kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış olan, iletim demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul bitkiler.
Göl ve su havzalarında kirlenmeye bağlı olarak aşırı çoğalmaları Alg Patlaması olarak adlandırılır. Yoğun oksijen tükettikleri için bulundukları bölgede ki su canlılarının yaşamlarını tehdit ederler ve önlenmez ise ani balık ölümleri oluşur.

Thermomed olarak bizler bu sorunların tespitinde hem potatif hemde sürekli ölçü kontrol cihazları ile hizmet vermekteyiz. ekli resimlerde göreceğiniz AlgeaTorch sistemi bu cihazlar içerisinde mavi ve yeşil alg sınıflarını ayırabilen ve risk analizi yapabilen uluslararası onaylı bir sistemdir. sistem üreticisi "bbe Moldaenke GmbH"

BLOG RESİMLERİ