BLOG
Çevre Mühendisleri 09 Kasım 2015
Askıda Katı Madde (AKM) Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Amaç;
Filtrasyon, kurutma ve tartma işlemleri ile gravimetrik analiz yapma. Numunede mevcut bulunan askıda katı madde miktarını belirleme.
...

Çevre Mühendisleri 09 Kasım 2015
Türbidite / Bulanıklık Nedir ve NAsıl Ölçülür?

Suyun berraklığı, evsel tüketim ve çoğu üretim yerleri için önemlidir. Yüzey sularını kullanan içecek üreticileri, gıda ve diğer endüstriler uygun berraklıkta su hazırlayabilmek için çöktürme, durultma ve filtrasyon işlemlerini kullanırlar. Suyun doğal yapısının berraklığı sistemin durumunu ve üretkenliğini tayin eden bir büyüklüktür....

Çevre Mühendisleri 09 Kasım 2015
Kompozit Numune Alımı Hakkında

Otomatik numune alma cihazlarıyla yönetmeliğe uygun örnek almak artık çok kolay!
Evsel ve endüstriyel atık suların deşarjı sırasında örnek alma işlemi, istenen kalite parametrelerin doğru analiz sonuçlarının alınması açısından çok önemlidir. Örnek alımı gerektiği şekilde yapılmadığında analiz sonuçlarının hatalı olması kaçınılmazdır.

...

Çevre Mühendisleri 09 Kasım 2015
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Biyolojik oksijen ihtiyacı, su numunesindeki (20 °C’da belirlenen zaman periyodunda ve tanımlanan şartlarda) organik maddelerin oksitlenmesi için mikroorganizmalar tarafından kullanılan çözünmüş oksijen miktarıdır. Biyolojik oksijen ihtiyacı, yapının bozularak inorganik bileşenlerine ayrılması ve nitrifikasyon (azot içeren organik bileşenlerin nitrit ve nitrat formunu oluştururken oluşan amonyumun oksitlenmesi) olmak üzere iki basamaktan oluşur. 

...

Kimya Mühendisleri 31 Ağustos 2014
Toprak Numunesi NAsıl Alınır / Toprak Analizinin Önemi

Uygun ve ekonomik bir gübreleme, ancak toprak analiz sonucuna dayanılarak yapılabilmektedir.

Bitki besin maddelerince fakirleşen topraklara uygun bir gübreleme yapılmadığında, üzerinde tarım yapılan toprakların verimlilikleri yıldan yıla azalış gösterir. En sonunda bu topraklar tamamen verim güçlerini yitirebilirler. Bu nedenledir ki, devamlı kültüre alınmış topraklarda, verim güçlerinin arttırılması veya hiç olmazsa aynı seviyede muhafazası için, kültür bitkileri ile ve diğer doğal faktörlerle topraktan uzaklaşan bitki besin maddelerinin yeniden toprağa verilmeleri gerekmektedir. Bu işlem sırasında gübreyi toprağa en uygun zamanda, en uygun miktarda ve bitkinin isteği olan cinsten atmak gereklidir.

Uygun ve ekonomik bir gübreleme, ancak toprak laboratuarında yapılan analiz sonucuna dayanılarak yapılabilmektedir. Toprağa uygulanacak gübrenin cinsini, miktarını belirlemek için öncelikle o toprakta mevcut olan besin maddesi miktarını belirlemek gereklidir. Mevcut besin elementi belirlendikten sonra gübre tavsiyesi ona göre yapılmalıdır. Topraktaki miktarı bilmeden rastgele gübreleme yapmak çok yanlış bir uygulama şeklidir. Uygun gübre kullanımı için yapılması gerekli analizlerin doğru ve faydalı olmasının yoluda usulüne uygun toprak örneklemesinden geçer.

Topraktan bitkiler tarafından kaldırılan bitki besin maddelerine ilaveten, yağmur ve sulama suları ve erozyon ile topraktan uzaklaşan bitki besin maddelerinin gübreleme ile toprağa ilavesi için öncelikle toprak analizlerinin yapılması gereklidir. Eğer doğru bir gübreleme programı ile bu sağlanmazsa, kültür topraklarının yıldan yıla besin maddelerince fakirleşecekleri açıkça ortaya çıkar.

...