Ürün

Ürün Paneli

 • Ürün Grubu: ONLİNE ANALİZÖRLER
 • Uygulama: Çamur, Endüstriyel atıksu, Evsel atıksu, Hamsu, Kazan suyu ve soğutma suyu, SAİS - Sürekli atıksu izleme sistemleri, Ultra safsu, Üretim - kontrol izleme, Yüzey suları
 • Test: Askıda Katı Madde, Biyolojik Oksijen İhtiyacı, COD / KOİ, Renk
 • Analizör Tipi: Alüminyum, Ph
 • Marka: Process Instruments
 • Sektörel: Atıksu Ölçüm Analizörleri, İçme Suyu Ölçüm Analizörleri
 • Sektörel Alt:
 • Favorilerime Ekle (Üyelik)
 • Sipariş Ver (Üyelik)
 • Teklif İste (Üyelik)

UV254 Analizörü – BOD / COD / TOC

UV254Sense UVA/UVT monitörü, gerçek zamanlı organik UVA (ultraviyole absorbansı) ve UVT (ultraviyole iletim) analizi sağlar. Sudaki organik maddelerin gerçek zamanlı izlenmesi, standart olarak UV geçirgenliği ve UV emilim çıktıları ile birlikte gelen UV254 analizörü kullanılarak ultraviyole ışık aralığının spektral analizindeki teknolojik gelişmeler ile büyük ölçüde iyileşmiştir. Bunu, sabit bir silis küvetinden sürekli olarak düşük bir su akışı geçirerek ve ne kadar emildiğini (UVA) ve ne kadarının iletildiğini (UVT) ölçen sudan UV254 ışığını parlatarak yapar.

Dezenfeksiyona yol açan organik maddeler gibi kirletici maddelerin konsantrasyonu, bir su numunesi tarafından emilen ışığın belirli bir dalga boyunda (254nm) ölçülmesiyle belirlenebilir. UV254 monitörlerde kullanılan ışığın emilimi, sudaki aromatik (veya reaktif) organik maddenin miktarının bir göstergesini sağlar, bu da bir işlemden organiklerin uzaklaştırılmasının izlenmesinde toplam organik karbon (TOC) için bir vekil ölçümü olarak mükemmel bir seçimdir.

 • UVA (ultraviyole emiciliği) TOC, DOC, COD ve renk için mükemmel bir vekil parametredir.
 • UVT (ultraviyole iletimi), dezenfeksiyon sistemleri için optimum UV dozunun hesaplanmasına izin vererek verimliliği arttırır.
 • Reaktiflerin maliyeti olmadan doğru algılama.
 • Birkaç devam eden servis veya bakım gereksinimi.
 • Kimyasal tüketimde düşüş, çamur giderme maliyetlerinde düşüş ve DBP oluşum potansiyelinin en aza indirilmesiyle sonuçlanan ileri koagülasyon kontrol optimizasyonu sağlar.
 • UVA ölçümü, membranlar, iyon değişimi (nitratlar ve TOK giderme) ve granül aktif karbon (GAC) gibi çeşitli kirletici temizleme teknolojilerinin performansını sağlar.
 • Gerçek zamanlı UVA analizörleri atık su kalitesinin son bir kontrolünü sağlayabilir ve uygunsuzluk durumunda bir operatörü alarmlandırabilir.
 • Bir UVA monitörü, herhangi bir arıtma sistemi boyunca organiklerin çıkarılma yüzdesini izleyebilir.
 • İhtiyaçlarınıza uygun çok parametreli UV254 analizör çözümü için bir CRONOS® veya CRIUS® ile birlikte kullanılabilir.

 • UVT - UV iletim izlemesinin birincil uygulaması, UV dezenfeksiyon işlemlerinde UV ışık çıkışının yoğunluğunu kontrol etmektir.
 • UVA - UV absorbansının izlenmesi için birincil uygulama, örneğin koagülatör dozu kontrol ederek veya TOC veya COD gibi ölçüler için bir taşıyıcı ölçüm sağlayarak su arıtma işleminin optimize eder.
 • Proses Kontrolü - Koagülasyon, UV dezenfeksiyonu ve membranlar gibi bir prosesi kontrol etmek için bir parametrenin doğrudan ölçümü.
 • Spesifik Parametre Korelasyonu - TOC, BOD ve COD gibi gerçek zamanlı olarak ölçülmesi pratik olmayan veya pahalı olan başka bir parametreyle ilişkilidir.
 • Olay İzleme - Bir belediye kurulumunda kontaminasyon olayları için güvenlik izleme gibi bir absorbans olayı meydana geldiğinde bir alarmı tetikleyebilecek bazal absorbansı izlemek için kullanılır.

 • Endüstriyel Su ve Atıksu sekonder ve atık su takibi, sekonder arıtma sonrası arıtma etkinliğini belirlemek ve üçüncül arıtma takibi ve kontrolü sağlamak.
Tesislerde çalışanın olmadığı zamanlarda koagülasyon kontrolü

Birçok su arıtma tesisi hala koagülant dozajlama için manuel kontrol kullanmaktadır. Ham su kalitesi sabitken, koagülatörden bir doz almak için etkili bir yöntemdir, ancak ham su değiştiğinde kuagülatör dozunun manuel kontrolü, özellikle tesislerde gece boyunca veya hafta sonları personelin olmadığı anlarda zorlaşır. Ham suyun uygun kalitede olması muhtemel olduğunda (örneğin hava durumu tahmini yağmur olayını öngörür), operatörler genellikle yağış olayı öngörerek koagülatör dozunu arttırır. Bu, yağmur olayından önce, sırasında ve sonrasında kötü pıhtılaşmaya yol açabilir ve ayrıca filtre işlevini yitirebilir, daha kısa filtre çalışma süreleri ve artan alüminyum artıkları gibi daha uzun vadeli sorunlara neden olabilir.

Birçok tesis için, kuagülasyon kontrolü, akış akımı izleyicisinin değişen su kalitesine cevaben otomatik olarak kuagülatör dozunu etkili bir şekilde arttırabilmesini ve azaltabilmesini sağlayacak şekilde otomatikleştirmek mümkündür. Bu, özellikle düşük alkali ham su alanlarında yaygındır.

Standart Özellikler

 • Çevrimiçi sürekli operasyon
 • Patent bekleyen Ortho-Beam teknolojisi
 • 254nm dalga genişlikli UV ışık kaynağı
 • UV geçirme ya da soğurma değerlerini gösterme

Seçenekler ve Modifikasyonlar

 • Otomatik kimyasal temizleme sistemi
 • Çift numune besleme kapasitesi
 • Tek bir analizörde çoklu sensörler

ÜRÜN RESİMLERİ

Kurumsal Müşteri
Kurumsal Müşteri

Üyelik başvurusu için tıklayınız.

Neden Kurumsal Üye Olmalıyım?

 • Size Özel Müşteri Temsilcisine Sahip Olacaksınız.
 • Teknolojik Gelişmelerden İlk Siz Haberdar Olacaksınız.
 • Özel İndirim Fırsatlarından Yararlanacaksınız.
 • 24 Saat İçinde Teknik Destek Alacaksınız.
 • Size Özel Stok Tutacağız.
 • Sorularınız 1 Saat İçinde Cevaplanacak.