Ürün

Ürün Paneli

 • Ürün Grubu: ONLİNE ANALİZÖRLER
 • Uygulama: ENDÜSTRİYEL ATIKSU, EVSEL ATIKSU, ULTRA SAF SU, YÜZEY SULARI
 • Test:
 • Analizör Tipi: Ph
 • Marka: bbe Moldaenke
 • Sektörel: İçme Suyu Ölçüm Analizörleri
 • Sektörel Alt:
 • Favorilerime Ekle (Üyelik)
 • Sipariş Ver (Üyelik)
 • Teklif İste (Üyelik)

Algae Toximeter – Yeşil alg kullanarak gerçek zamanlı biyo izleme

Sudaki toksik maddelerin hassas ve hızlı şekilde tayin edilmesi Bbe Algae Toximeter ile Sudaki toksikmaddelerin tayini ve sudaki alg konsantrasyonunun, alg sınıfları ayrımıyapılarak kesin olarak tayini yapılabilir.Sudaki toksik madde varlığı ölçülürken, kullanılan standardize edilmiş alglerin numune ile karıştırılması sonrasındaki fotosentetik aktiviteleri ölçülür. Alglerde bir hasar oluşmasısonucunda görülen  alg aktivitesinin azalması, belirlenen eşik değerlerinde alarmı etkinleştirir. 

       Direkt klorofil floresansı: ıslak kimyasal klorofil analizine karşılık gelir. 

       Numunede aktif klorofil floresansı (Genty methodu): toksisite ölçümünde kullanılan bu değer ile ışıma altında aktif klorofili yüzde olarak belirlenir. 

       Florometrik alg sınıfları ayrımı yapılabilir: Yeşil algler, maviyeşil bakteriler, kahverengi algler ve kriptofitlerin içeriğindeki klorofil miktarı simültane olarak belirlenir.

       Yayılım: Gerektiğinde her analiz esnasında otomatik olarak belirlenir, bulanıklığa sebep olan maddelerin etkisini kompanse eder.

Bbe Algae Toximeter’ ın yaygın kullanılan versiyonu, numune inkübasyonu için çift test döngüsü kullanır, ölçüm intervalleri kısadır ve gerçek zamanlı izleme için bilgisayar bulundurur. Bu şekilde izlemesi yapılan suyun zamansal çözünürlüğü yüksek olmaktadır.

Algae Toximetre’nin alternatif versiyonu ise, numunenim ölçüm odası içinde numune çevrimi olmadan inkübasyonunu sağlar. Bunun sonucunda daha az bakım uzun ölçüm süreleri, daha az bakım ihtiyacı ile sonuçlanır. 

 1. Alglerin yetiştirilmesi, ikincil bir fluoresan ölçümü  yoluyla bulanıklık statikliği (turbidostatically) ile  kontrol edilen bir fermantörde gerçekleşir. Bu regülatör yardımıyla algler ve aktiviteleri sabit tutulur. Ölçüm prosedürüne göre, be Algae Toximeter’a giren akışın sürekli olmalıdır. Miktarı kesin olarak bilinen fermantördeki algler, daha sonra ölçüm odasına bir çevirim ile eklenir. Eklenen alglerin konsantrasyonu, hiçbir toksik madde bulunmadığı sürece sabit kalır. 
 2. Herhangi bir toksik madde bulunursa, bu maddenin fotosentez merkezine etkisi sonucunda alg aktivitesi inhibe olur. İnhibisyonun boyutu, alg aktivitesinin eklenmeden önceki durumu ile sonraki durumu arasındaki karşılaştırma sonucunda tahmin edilir. Her ölçüm sonrasında ölçüm odası bir piston ile temizlenir, bu ölçüm odasında biyofilm tabakası oluşmasını ve alg büyümesini engeller.

•        Herbisitlerin (bitki öldürücüleri) ve yan ürünlerinin tayininde yüksek derecede hassastır. 

•        Hassasiyet göstersiği toksik madde aralığı geniştir.

•        Alg yetiştirilmesinden bağımsız olarak kontrol sağlanır.

•        Aktif klorofil ölçümüne göre alg yetiştirme kontrolü yapılır.

•        Ölçüm ünitesinin otomatik temizlenmesiyle, tortu birikimi ve yıkanma önlenir.

•        Enerji kesintilerinde otomatik başlama fonksiyonuna sahiptir.CE-işaretlidir. 

•        Verilerin ve parametrelerin herhangi bir zamanda kaydedilebilir.

•        Tüm ölçümlerin grafiksel gösterimi yapılabilir.

•        LAN ile online izlenebilir.

•        Yazılım ile enstrüman kalibre edilebilir ve Ölçümler    parametrize edilebilir.

•        EXCEL veya text dosyası formatında veriler gönderilebilir.

•        2 adet korumalı kullanıcı seviyesi bulunur.

•        Alg sınıflarının yeniden kalibrasyonu yapılabilir. 

•        Veriler yazdırılabilir. 

•        İçme Suyu Kalitesi Kontrolü

•        Baraj izleme

•        Su yatakları analizi ve değerlendirmeleri

•        Genel Çevresel riskler

•        Su alma yapıları izlemesi

•        Kimyasal analizler

•        Limnolojik çalışmalar

•        Araştırma/eğitim 

ÜRÜN RESİMLERİ

Kurumsal Müşteri
Kurumsal Müşteri

Üyelik başvurusu için tıklayınız.

Neden Kurumsal Üye Olmalıyım?

 • Size Özel Müşteri Temsilcisine Sahip Olacaksınız.
 • Teknolojik Gelişmelerden İlk Siz Haberdar Olacaksınız.
 • Özel İndirim Fırsatlarından Yararlanacaksınız.
 • 24 Saat İçinde Teknik Destek Alacaksınız.
 • Size Özel Stok Tutacağız.
 • Sorularınız 1 Saat İçinde Cevaplanacak.